język

Dziś jest:

Jesteś tutaj: Strona główna > Jednostki > Środowiskowy Dom Samopomocy

Menu


System Informacji Przestrzennej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Baruchowo

Czysta Gmina - Serwis informacji o odpadach

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Eko gra - segregujemy odpady w Gminie Baruchowo

Monografia Gminy Baruchowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Baruchoeo

Bezplatny system SISMS


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Centralna iformacja i ewidencja o działalności gospodarczej
  
Europejski Rejestr Renomowanych

Oceń Urząd Gminy Baruchowo

Klub Seniora

Koniecznie przeczytaj

Apel do hodowców drobiu

zobacz więcej...

Wieczór Kabaretowy w Baruchowie 11 marca 2017r., godz. 18.30

zobacz więcej...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

zobacz więcej...

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Sonda


Licznik: 2037307

Użytkowników online:

Online Users

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem
Czarne 11
87-821 Baruchowo
NIP: 888-304-65-87
Tel. (54) 2845 684
  
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek   w godz. 8.00 - 16.00 
Kierownik: Katarzyna Korpusińska
Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem jest jednostką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym prowadzoną przez Gminę Baruchowo. Powstał 11 sierpnia 2004r. uchwałą Rady Gminy Baruchowo. Jest przeznaczony dla 20 osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego zamieszkałych na terenie gminy Baruchowo i spoza terenu gminy Baruchowo (gmin sąsiadujących).

Środowiskowy Dom Samopomocy ma swą siedzibę w miejscowości Czarne, w budynku po szkole podstawowej. Zlokalizowany jest w spokojnej, pełnej zieleni okolicy sprzyjającej bezpieczeństwu uczestników. Do Domu prowadzi asfaltowa droga zapewniająca dogodny dojazd samochodowy. W sąsiedztwie Domu znajduje się sklep spożywczy, gdzie uczestnicy mogą dokonywać drobnych zakupów. Budynek od strony frontu posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W środku budynku również nie ma barier architektonicznych.
 
W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia przeznaczone na potrzeby uczestników zajęć w Domu: 
 
- sala ogólna/spotkań

- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wypoczynkowego,

- sala terapii zajęciowej wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały do zajęć

- pomieszczenie kuchenne z urządzeniami elektrycznymi i sprzętem gospodarczym pełniące funkcję pracowni kulinarnej,

- zmywalnia ,

- pokój pielęgniarski i socjalny,

- toalety i łazienka wyposażona w natrysk.

- stołówka.
 
Dom posiada na swym wyposażeniu sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej w postaci pralki automatycznej, kuchni gazowo-elektrycznej, zmywarki, żelazka, deski do prasowania itd. W Domu znajduje się również sprzęt TV-audio-video, komputer, a także inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii (maszyna do szycia, robot wieloczynnościowy, krosno, itp.). Uczestnicy mają możliwość korzystania z roweru magnetycznego w ramach terapii ruchowej oraz z różnorodnego sprzętu rekreacyjnego.

Dom działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 
Zapewnia uczestnikom całodzienny pobyt, dostosowaną do ich potrzeb opiekę i wsparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, usamodzielnianie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w Domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Czyni to poprzez prowadzenie zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych obejmujących:

- trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym,

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

- terapię zajęciową,

- poradnictwo psychologiczne i socjalne,

- psychoterapię,

- psychoedukację,

- socjoterapię,

- terapię ruchową.
 
W ramach treningu umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej uczestnicy pod kierunkiem instruktorów poznają obsługę sprzętu gospodarstwa domowego, wykonują czynności domowe takie, jak pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, uczą się dokonywania zakupów, gospodarowania pieniędzmi, dbania o higienę osobistą, itp.

Trening umiejętności społecznych obejmuje m.in. następujące formy treningowe: trening prowadzenia rozmowy i rozwiązywania konfliktów, trening przygotowania do pracy. Trening rozwiązywania problemów ma na celu uczenie uczestników zajęć w domu metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu. Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy ma na celu nauczenie uczestników umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Uczestnicy uczą się rozpoznawania zachowań werbalnych i niewerbalnych oraz świadomego ich używania poprzez kontakt wzrokowy, postawę ciała, gestykulację, ton głosu, mimikę. Uczą się umiejętności wybierania odpowiedniego miejsca na rozmowę, znajdowania odpowiednich rozmówców i proponowania dobrych tematów, a także aktywnego słuchania, zadawania pytań, znajdowania nowych tematów oraz udzielania o sobie informacji o różnym stopniu intymności.
 
Trening interpersonalny ma na celu podnoszenie samoświadomości uczestników i ich umiejętności głębszego poznawania siebie i wglądu we własne doświadczenia. Trening pomaga poprawnie komunikować się z innymi ludźmi, uczy umiejętności współżycia w grupie, a także kształtuje postawy egalitarne, lojalności, uczciwości, odpowiedzialności za innych oraz wartości moralne.

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu prowadzony w Środowiskowym Domu Samopomocy obejmuje czytanie czasopism i książek, słuchanie audycji radiowych, oglądanie wybranych programów telewizyjnych, filmów, turystykę, zajęcia sportowe, gry stolikowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe, itp.

Techniki terapii zajęciowej obejmują szeroki wachlarz możliwości. Są to: w zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, teatralne, stolarskie, obsługa komputera, haft, szycie, szydełkowanie, pielęgnacja roślin. Terapia zajęciowa daje każdemu z uczestników szansę udziału w takiej formie twórczości, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom.
 
Uczestnicy mogą korzystać z usług psychologa. Psycholog jest obecny w placówce raz w tygodniu – we wtorek.  W tym czasie może służyć uczestnikom i ich rodzinom poradami, jak i okresowo (w miarę potrzeb) prowadzić psychoterapię grupową. Prowadzi również zajęcia integracyjne oraz relaksacyjne

Zarówno uczestnicy zajęć jak i członkowie ich rodzin mogą korzystać z szeroko pojętego poradnictwa socjalnego.

W procesie socjoterapii doskonali się takie umiejętności uczestników, jak: komunikowanie się z innymi osobami, dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, zaspokajanie własnych potrzeb oraz rozpoznawanie potrzeb innych osób, rozróżnianie odmienności innych i uczenie się tolerancji wobec odmienności, dostrzeganie swych ograniczeń, wzmacnianie zaufania wobec siebie i innych, stawanie się bardziej otwartym i szczerym, szukanie oparcia w otoczeniu i nawiązywanie trwałych więzi, współpraca i współdziałanie z innymi.

Dom oferuje usługi opiekuńczo-pielęgniarskie poprzez utrzymywanie kontaktu z pracownikami lecznictwa podstawowego dotyczącego stanu zdrowia uczestników zajęć w Domu, umawianie na wizyty u specjalistów, trening higieniczny, psychoedukację, której zadaniem jest rozwijanie samodzielności uczestników w zakresie świadomego korzystania z usług poradni zdrowia psychicznego oraz możliwości, jakie daje współczesna farmakoterapia. Dom zapewnia również opiekę higieniczną, w razie potrzeby pielęgnację według wskazań lekarza osobom tego wymagającym.

Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutę zajęciowego i psychologa.

Osoby uczestniczące w zajęciach w Domu otrzymują ponadto dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad. Mają zapewniony przewóz i opiekuna w trakcie jazdy.

O odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem decyduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Tam też należy zgłaszać wnioski o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem utrzymuje bliskie kontakty z innymi placówkami pobytu dziennego i stacjonarnego. Kontakty te maja formę wspólnych spotkań, imprez zabawowych, turniejów, konkursów.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają również osoby z terenu gminy Baruchowo. Są to z reguły porady psychologiczne i socjalne. Placówka jest otwarta dla wszystkich potrzebujących wsparcia psychicznego.
 
 

Wyszukiwarka

Kalendarium imprez

Ostatnio dodane:

 

Jubileusz 100-lecia działalności OSP Kłotno

zobacz więcej...

IV Familijny Rajd Roverowy z Zieloną Kolejką

zobacz więcej...

Piknik Rodzinny 2016

zobacz więcej...

Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni

zobacz więcej...

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

zobacz więcej...

Galeria

Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,  tel: 54 284 56 11, 284 56 82,    fax: 54 284 58 48,   email: gmina@baruchowo.pl
Copyright © Baruchowo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij