język

Dziś jest:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Menu


System Informacji Przestrzennej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Baruchowo

Czysta Gmina - Serwis informacji o odpadach

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Eko gra - segregujemy odpady w Gminie Baruchowo

Monografia Gminy Baruchowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Baruchoeo

Bezplatny system SISMS


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Centralna iformacja i ewidencja o działalności gospodarczej
  
Europejski Rejestr Renomowanych

Oceń Urząd Gminy Baruchowo

Klub Seniora

Koniecznie przeczytaj

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

zobacz więcej...

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym zaprasza na Bal Sylwestrowy

zobacz więcej...

IV Powiatowe Obchody Święta Niepodległości uświętnione występem ELENI z zespołem

zobacz więcej...

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Sonda


Licznik: 1404367

Użytkowników online:

Online Users

Koniecznie przeczytaj

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

24.11.2015

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), została podjęta Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (odbieranie odpadów dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe) nieruchomości (znajdująca się pod adresem http://www.bip.baruchowo.pl/?a=5204)

oraz Uchwała Nr XII.97.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami z wymienionych nieruchomości (znajdująca się pod adresem http://www.bip.baruchowo.pl/?a=5207), w której czytamy:

 

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a)    jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 160,00 zł rocznie,

b)    jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 180,00 zł rocznie,

za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

W związku z powyższym wszyscy właściciele wspomnianych nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do 20 lutego 2016r.

czytaj więcej...

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym zaprasza na Bal Sylwestrowy

24.11.2015

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym zaprasza na Bal Sylwestrowy

Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na Bal Sylwestrowy 2015/2016  do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Początek o godzinie 20.00 Gości będzie bawić zespól TOMAS. Koszt: 280 zł. od pary. Szczegółowe informacje pod nr telefonu  (54) 284 16 156, tel. 606 884 944. Poniżej zamieszczamy bogate menu obowiązujace podczas balu:

czytaj więcej...

Aktualności

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Gminy Baruchowo

30.11.2015

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Gminy Baruchowo

W dniu 25 listopada 2015r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Baruchowo. Na obrady zaproszeni zostali również sołtysi gminy Baruchowo. Jak co roku w tym okresie, Rada Gminy rozstrzyga o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok następny. Po wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, Rada Gminy zdecydowała o pozostawieniu stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie roku 2015. Nieznaczne zmiany nastąpiły w przypadku podatku leśnego, przy czym zmiana ta wynika z przyjęcia przez Ministerstwo Finansów wyższej górnej stawki podatku. W odniesieniu do opłaty targowej obniżona została je stawka, której wysokość zróżnicowana jest w zależności od rodzaju stanowiska i oferowanego asortymentu. W przypadku sprzedaży artykułów rolno-spożywczych opłata za stanowisko zadaszone w 2016r. wyniesie 12 zł (obecnie jest 15 zł), ze stanowiska niezadaszonego 7 zł (jest 10 zł), sprzedaż z ręki, kosza w części niezadaszonej -5 zł, a w części niezadaszonej 3 zł. W 2016 r. wzrośnie natomiast wysokość ekwiwalentu wypłacanemu członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i wyniesie 12 zł za godzinę, natomiast ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i gminę pozostanie bez zmian, tj. 5,00 zł za godzinę. Rada Gminy przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowy na rok 2016, w którym określiła zakres i formy współpracy, przeznaczając z budżetu gminy na jego realizację kwotę w wysokości 4 tys. zł.

czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe

26.11.2015

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób. Kasa przestrzega przed takimi oszustami! O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS. Kasa apeluje zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami. Apeluje o niepodpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nieudostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.  Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

czytaj więcej...

Bezpłatne testy na obecność wirusa HIV

25.11.2015

Bezpłatne testy na obecność wirusa HIV

Osoby zainteresowane wykonaniem testu na obecność wirusy HIV informujemy, że na terenie województwa kujawsko – pomorskiego funkcjonują dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w  których można bezpłatnie wykonać badanie oraz uzyskać poradnictwo lekarzy i psychologów:

1.Punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1 (na terenie Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Współuzależnień)

    - wtorek - w godz. 1500 - 1800

    - piątek – w godz. 1400 - 1800

2.Punkt konsultacyjno – Diagnostyczny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 (przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) - poniedziałek – w godz. 1500 - 1900

czytaj więcej...

Raport z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

25.11.2015

Raport  z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baruchowo   z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2016

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego.  Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

czytaj więcej...

II kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki

25.11.2015

II kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki

 

W piątek - 27.11.2015r. - rozegrana zostanie II kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki. Poniżej przedstawiamy rozkład poszczególnych meczów:

17:30 ZS Samochodówka - Wojaki

17:30 AD Bruk – ZS CKR Kowal

18:30 Skrzynki - Nataliasoft

18:30 Cukiernia Golon – Włocławek Team

czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 19.11.2015 r.

19.11.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 19.11.2015 r.

Wójt Gminy Baruchowo, działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.11.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baruchowo:  www.bip.baruchowo.pl>>>

czytaj więcej...

Kobiety Kreatywne wspólnie obejrzały film „Listy do M. 2”

19.11.2015

Kobiety Kreatywne wspólnie obejrzały film „Listy do M. 2”

We wtorek 17 listopada panie z Klubu Kobiet Kreatywnych z Czarnego udały się na wycieczkę do włocławskiego Multikina na polską komedię pt. „Listy do M. 2” – kontynuację przeboju z 2011 roku. Wcześniej zamówiły bilety i zarezerwowały miejsca, a w dzień wycieczki spotkały się pod miejscową świetlicą, aby chwilę później gminnym autokarem pojechać na rozpoczynający się o godzinie 18.30 seans. Zanim weszły do kina na schodach zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Po skończonym filmie przeważały pozytywne opinie, a z twarzy nie schodziły uśmiechy. Jak same twierdzą: „wspólna wyprawa do kina jest znacznie ciekawsza i weselsza niż samotny wypad!”.

czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnych wiatrach z dnia 19.11.2015r.

19.11.2015

Ostrzeżenie o silnych wiatrach z dnia 19.11.2015r.

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  ostrzega przed  silnym wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywach do 75 km/h, z zachodu  na terenie województwa kujawsko – pomorskiego od godz. 10.00 dnia 19.11.2015r. do godz. 19.00 dnia 19.11.2015r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

czytaj więcej...

Displaying results 1-8 (of 1873)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Wyszukiwarka

Kalendarium imprez

Ostatnio dodane:

 

Piknik Rodzinny 2015 w Baruchowie

zobacz więcej...

III Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką i Bryczką

zobacz więcej...

II FAMILIJNY RAJD ROWEROWY Z ZIELONĄ KOLEJKĄ

zobacz więcej...

Galeria

Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,  tel: 54 284 56 11, 284 56 82,    fax: 54 284 58 48,   email: gmina@baruchowo.pl
Copyright © Baruchowo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij