język

Dziś jest:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Menu


System Informacji Przestrzennej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Baruchowo

Czysta Gmina - Serwis informacji o odpadach

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Eko gra - segregujemy odpady w Gminie Baruchowo

Monografia Gminy Baruchowo

Bezplatny system SISMS

Centralna iformacja i ewidencja o działalności gospodarczej
  
Europejski Rejestr Renomowanych

Oceń Urząd Gminy Baruchowo

Klub Seniora

Koniecznie przeczytaj

III Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką i Bryczką już za nami!!

zobacz więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

zobacz więcej...

Bezpieczna kąpiel w Jeziorze Skrzyneckim

zobacz więcej...

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Sonda


Licznik: 1259398

Użytkowników online:

Online Users

Koniecznie przeczytaj

III Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką i Bryczką już za nami!!

20.07.2015

III Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką i Bryczką już za nami!!

Tegoroczny trzeci rajd rowerowy z ,,Zieloną Kolejką i Bryczką” rozpoczął się i zakończył w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym w sobotę 18 lipca. Rajd orgaznizowany przez  Wójta Gminy Baruchowo Pana Stanisława Sadowskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie cieszy się coraz większą popularnością. Udział w nim wzięła rekordowa liczba uczestników, bo ponad 200 cyklistów, wśród których byli nie tylko mieszkańcy Gminy Baruchowo, ale także mieszkańcy gmin sąsiednich.

 

Rajd na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez GOKSiR wspieranych przez Samorząd Gminy Baruchowo oraz lokalnych sponsorów, którymi w tym roku zostali: Bank Spółdzielczy w Kowalu na czele z Panią Prezes Haliną Radziejewską, PPHU Matro Roman Tomaszewski ze Skrzynek, PHU WALDI Handel Artykułami Przemysłowymi Waldemar Białkowski z Baruchowa, Sklep spożywczy STOKROTKA Ewa Wilińskia oraz Pani Maria Krajewska z Placówki Pocztowej w Baruchowie. W rajdzie wzięli udział także przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Nadleśnictwa Włocławek.

czytaj więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

10.07.2015

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Baruchowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy, informujemy, iż komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przystępuje do szacowania strat wyrządzonych przez ww. zjawisko na terenie Gminy Baruchowo. Mając na uwadze powyższe prosimy rolników, u których wystąpiły niniejsze straty w uprawach, o przybycie do wyznaczonych punktów we wskazanym terminie celem sporządzenia indywidualnych protokołów strat (w załączeniu harmonogram prac komisji).


czytaj więcej...

Aktualności

X sesja Rady Gminy Baruchowo

29.07.2015

X sesja Rady Gminy Baruchowo

Dnia 7 sierpnia 2015r.  odbędzie się X sesja Rady Gminy Baruchowo. Początek obrad o godz. 1400, sala konferencyjna Urzędu Gminy Baruchowo. Poniżej proponowany porządek obrad:


czytaj więcej...

Dyżur specjalisty w punktach konsultacyjnych

29.07.2015

Dyżur specjalisty w  punktach konsultacyjnych

Psycholog Pani Wiesława Sokół będzie pełniła dyżur w punktach konsultacyjnych w następujących terminach:

-  7 sierpnia br. - Urząd Gminy Baruchowo,  godz. 15.00 – 17.00

-  27 sierpnia br. - świetlica wiejska w Czarnem, godz. 15.00 – 17.00

Zapraszamy mieszkańców gminy, którzy borykają się z problemem alkoholowym, członków ich rodzin, a także osoby doświadczające przemocy w rodzinie do skorzystania z bezpłatnego wsparcia i pomocy specjalisty.


czytaj więcej...

Znów były na wycieczce,,,,,,,,

28.07.2015

Znów były na wycieczce,,,,,,,,

Tym razem Klub Kobiet Kreatywnych z Czarnego zorganizował wycieczkę do Gdańska. Była to wycieczka jednodniowa która odbyła się w sobotę dnia 25.07.2015r. Głównym celem było zwiedzanie najciekawszych miejsc Gdańska oraz Westerplatte, w czym pomógł zawodowy przewodnik, dzięki któremu uczestnicy nie tylko zwiedzali, ale także pozyskali niesamowicie dużo informacji i ciekawostek dotyczących zarówno zwiedzanych obiektów jak również z  historii miast Gdyni i Gdańska. Jednych z punków planu tej wycieczki, a zarazem wspaniałym urozmaiceniem zwiedzania było wysłuchanie koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej. Po raz kolejny wyjazd należy zaliczyć do bardzo ciekawych i udanych. Atmosfera jak zwykle była bardzo miła, sympatyczna, a wręcz rodzinna. Przeżycia i odczucia z tego wyjazdu na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.


czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców Gminy Baruchowo dotycząca funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

24.07.2015

Informacja dla mieszkańców Gminy Baruchowo dotycząca funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Informujemy, iż PSZOK utworzony przez Gminę Baruchowo został przeniesiony na teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baruchowie i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Do PSZOK można przekazywać następujące odpady:

- papier i tekturę, plastik, metal i szkło,

- odpady ulegające biodegradacji,

- przeterminowane leki, chemikalia,

- zużyte baterie i zużyte akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady zielone.

Odpady w PSZOK pochodzące z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki. Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ponadto informujemy, iż odpady takie jak:

- zużyte opony,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

-  popiół,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- folie po kiszonkach, worki po nawozach,

z uwagi na zajmowane powierzchnie przyjmowane będą na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie (ZGKiMR) w ostatni piątek każdego miesiąca, w godz. od 8.00 do 14.00.


czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo

24.07.2015

Spotkanie w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo

Gmina Baruchowo przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej w latach 2015-2020. Zadania wskazane w PGN będą zmierzały do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych (przede wszystkim sołtysów) na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo w dniu 31.07.2015r. (piątek) o godz. 10.00.


czytaj więcej...

Informacja nt. zwalczania barszczu Sosnowskiego

24.07.2015

Informacja nt. zwalczania barszczu Sosnowskiego

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie licznych zgłoszeń faktu występowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, miejsc w których rośnie tzw. barszcz Sosnowskiego oraz przypadków poparzenia toksycznymi substancjami  zawartymi w tej roślinie informujemy że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  sporządziła dokument pn. „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego  (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantagazziego (Heracleum mantagazzianum) na terenie Polski”.  Opracowanie to stanowi narzędzie pomocnicze wspierające działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu skutecznego zwalczania istniejących miejsc występowania tych szkodliwych roślin oraz zapobiegnięciu rozprzestrzeniania się tych gatunków na nowe tereny. Przedmiotowe opracowanie znajduje się pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskiego_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf


czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z dnia 23.07.2015r.

23.07.2015

Ostrzeżenie o burzach z dnia 23.07.2015r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed intensywnymi silnymi burzami z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h od godz. 07.30 dnia 25.07.2015r. do godz. 07.30 dnia 26.07.2015r.  Lokalnie opady gradu. Skutki:  uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, utrudnienia komunikacyjne, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych.


czytaj więcej...

Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia

23.07.2015

Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia”. We Włocławku spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2015r. w godz. 10.00-13.30 w Garage Hotel, ul. Toruńska 113. Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani pozyskaniem środków na podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników oraz ofertą innych usług rozwojowych. Omówiony zostanie Podmiotowy System Finansowania – nowe rozwiązanie w zakresie pozyskiwania środków na szkolenia, studia podyplomowe i inne usługi, które mają być odpowiedzią na zdiagnozowane u przedsiębiorcy potrzeby. W spotkaniu powinny wziąć udział również podmioty, które będą chciały pozyskiwać środki na realizację na rzecz przedsiębiorców usług rozwojowych (w tym szkoleń) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 56 62 18 486 do dnia 3 sierpnia 2015 r. do godziny 9.00.

 

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


czytaj więcej...

Displaying results 1-8 (of 1789)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Wyszukiwarka

Kalendarium imprez

Ostatnio dodane:

 

III Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką i Bryczką

zobacz więcej...

Dożynki Parafialno – Gminno – Powiatowe Baruchowo 2014

zobacz więcej...

Impreza pn. LATO W ZIELONEJ SZKOLE

zobacz więcej...

II FAMILIJNY RAJD ROWEROWY Z ZIELONĄ KOLEJKĄ

zobacz więcej...

Piknik Rodzinny Baruchowo 2013

zobacz więcej...

Familijny Rajd Rowerowy z Zieloną Kolejką

zobacz więcej...

Galeria

Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,  tel: 54 284 56 11, 284 56 82,    fax: 54 284 58 48,   email: gmina@baruchowo.pl
Copyright © Baruchowo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij